Onze serviceverlening is gebaseerd op 4 contractvormen t.w.:

  1. De basis serviceovereenkomst: dit houdt in dat alle, van fabriekswege voorgeschreven afstellingen worden gecontroleerd en kleine aanpassingen     direct worden uitgevoerd, daarnaast worden alle componenten, die daarvoor in aanmerking komen, gesmeerd en wordt de installatie schoongehouden.
  2. De uitgebreide serviceovereenkomst: hetzelfde als de basis serviceovereenkomst met als extra dat de normaal optredende storingen tijdens kantoor uren kosteloos worden verholpen en dat een aantal, normaal aan     slijtage onderhevige, onderdelen kosteloos worden vervangen.                         Tevens is de assistentie van de monteur tijdens de periodieke                     keuring inbegrepen.
  3. De prestatie overeenkomst: deze wordt per opdrachtgever apart besproken,   om een zo goed mogelijke aansluiting te maken met het wensen pakket.
  4. De stilstand contract; als een installatie tijdelijk of voor langere tijd buiten gebruik gaat, kan er direct naar deze stilstand vorm worden overgeschakeld zonder verdere consequentie.

Het preventieve onderhoud wordt uitgevoerd op basis van werkfasen, zodat wij zeker zijn dat in een kalenderjaar alle noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd.

Van deze werkzaamheden worden door de monteur werkrapporten ingevuld waarbij eventuele aanbevelingen of opmerkingen worden vermeld.

Deze rapporten worden centraal verwerkt en in ons systeem opgeslagen,               zodat er in één oogopslag een installatie kan worden bekeken en beoordeeld.

Bij aanbevelingen of opmerkingen die direct te maken hebben met wijziging, verbetering of reparatie, zal u onmiddellijk schriftelijk in kennis worden gesteld         met de maatregelen die wij voorstellen dan wel uitvoeren.

MES Liften BV kan ook een meer-jaren begroting maken per installatie, hierbij worden de noodzakelijke kosten tot over een periode van 10 jaar inzichtelijk.

Wij bieden u de mogelijkheid om uw lift, door ons op afstand te laten controleren   zodat de foutmeldingen, direct door ons wordt gedetecteerd.

Mocht er onverhoopt, een probleem optreden dan staat onze servicedienst             24/7 klaar om dit te verhelpen. Zo houden wij de beschikbaarheid van uw installatie optimaal.

 

 


En tot slot.

Wij zijn VCA gecertificeerd.

Wanner u ons uitnodigt voor een vrijblijvend gesprek, dan kunnen wij ons verder persenteren,